Εκπαιδευτικά Κιτ

Αναφορά στην Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονικής

H Digital Dental Europe μνημονεύει επίσης την αξιότιμη σχολή της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την έγκριση της καθηγήτριας Δρ. Τζένη Κολινιώτη-Κούμπια (jeny@dent.auth.gr) και καθηγητή Δρ. Πάρη Γερασίμου (parisger@dent.auth.gr), όπου τα εκπαιδευτικά μας κιτ που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών του πανεπιστημίου.