Εκπαιδευτικά Κιτ

Αναφορά στις Ιδιωτικές Οδοντιατρικές Σχολές

H εταιρία μας έχει παραδώσει και σε αρκετές ιδιωτικές σχολές οδοντιατρικής τεχνολογίας της χώρας όπως το Ι.Ε.Κ. Ιπποκράτειος, Αθήνα και Ι.Ε.Κ Paster Θεσσαλονίκης που χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά μας κιτ καθώς και τα κατασκευασμένα αναλώσιμά μας.