Εκπαιδευτικά Κιτ

Αναφορά στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών

H Digital Dental Europe μνημονεύει την αξιότιμη σχολή της Οδοντιατρικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που πρώτη παρήγγειλε τα εκπαιδευτικά μας κιτ που αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών υπό την έγκριση της καθηγήτριας Κακαμπούρα Αφροδίτη, του καθηγητή Δρ. Χρήστου Ραχιώτη, (c.rachioti@dent.uoa.gr) καθώς και του καθηγητή Δρ. Ηρακλή Γούσια, (hgousias@dent.uoa.gr).